Systemkrav

Webbserver

Content Studio kan installeras på Microsoft Windows 7, 8, 8.1, Microsoft Windows Server 2003 eller senare. För drift av webbplatser rekommenderas Windows Server 2008 R2 eller senare, men för test och utveckling kan även Windows 7 eller senare användas. Windows Server 2003 är en utgående plattform och bör inte användas.


Följande operativsystem rekommenderas för drift:

 • Microsoft Windows Server 2008 64-bit (Web, Standard or Enterprise editions)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 64-bit (Web, Standard or Enterprise editions)
 • Microsoft Windows Server 2012 64-bit (Web, Standard or Enterprise editions)
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 64-bit (Web, Standard eller Enterprise edition)


För samliga operativsystem rekommenderas den senaste utgåvan (service pack).


Förutom operativsystem kräver Content Studio följande moduler:

 • .NET Framework 4.0 (eller senare)
 • Internet Information Services (IIS), med ASP.NET aktiverat för exekvering.

Om IIS7 eller senare används, krävs även följande:
Application Development Features:

 • .NET Extensibility
 • ASP
 • ASP.NET
 • ISAPI Extensions
 • ISAPI Filters

Common Http Features:

 • Default Document
 • HTTP Errors
 • HTTP Redirection
 • Static Content


Security modules:

 • Basic Authentication
 • IP Security
 • Request Filtering
 • Windows Authentication


För mer information om systemkrav, se http://docs.contentstudio.se

 

Databasserver

Content Studio använder Microsoft SQL Server för datalagring av alla dokument, programkod och filer som används på webbplatsen. Databasen innehåller även all dokumenthistorik, dokumentversioner, arbetsflöden, inställningar och behörigheter.

Både Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2014, 2014 stöds av Content Studio, men Content Studio Express Edition stöder endast Microsoft SQL Server Express.
Följande operativsystem och databasserver rekommenderas för drift

 • Microsoft Windows Server 2008 R2 64-bit (Web, Standard eller Enterprise edition)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 64-bit (Web, Standard eller Enterprise edition)
 • Microsoft Windows Server 2012 64-bit (Web, Standard eller Enterprise edition)
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 64-bit (Web, Standard eller Enterprise edition)


För samtliga versioner av SQL Server rekommenderas den senaste utgåvan (service pack). För mer information om Microsoft SQL Server, se http://www.microsoft.com/sqlserver

Klientprogramvara

Content Studio är en webbaserad programvara som inte kräver att någon speciell mjukvara installeras på klientdatorerna. För att underhålla, administrera och utveckla webbplatser räcker det att Internet Explorer version 8 (eller senare) är installerad. Webbplatser kan också underhållas och utvecklas direkt i Visual Studio via den integrationsmodul, VSI, som finns tillgänglig via Extension and updates i Visual Studio.

För att undvika problem med blockering av popup-fönster etc., rekommenderas att webbplatsen och Content Studio admin läggs i zonen Lokalt Intranät eller Tillförlitliga platser.

Krav för det nya redaktörsgränsnittet

Det nya redaktionella gränssnittet utnyttjar funktionalitet som finns i de senaste webbläsarna IE10 eller senare, Firefox, Chrome på Windows 7+, Mac, IOS, Android eller Linux. Gränssnittet är optimerat för både pekskärmar och vanliga datorer. Äldre webbläsare och operativsystem stöds inte.

 

Dimensionering av hårdvara

Beroende på webbplatsen storlek och komplexitet, samt antalet samtidiga besökare, varierar systemkraven över ett relativt stort spann.

Som lägsta krav för en mindre webbplats vill vi rekommendera följande konfiguration:

Komponent Server
CPU 1 Intel Xeon (eller motsvarande), minst 2 kärnor
Operativsystem Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 32/64-bit
Databas

Windows SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012 eller 2014 32/64-bit

Hårddisk 

10Gb ledigt diskutrymme

Interminne  6 Gb
Komponent

Server

Nätverk 100 Mbps

   
    
Ovanstående konfiguration avser en driftmiljö där webbserver och SQL-server ligger på samma fysiska (eller virtuella) maskin.

Dokumentation

SNAG-2012-09-21-14.34.27.png

 På docs.teknikhuset.se hittar du dokumentation för Content Studio.

Content Studio 5.7 SDK

sdk.jpg

Här hittar du Content Studios SDK http://docs.contentstudio.se

Kontakta oss

info@teknikhuset.se

Telefon vx: 090-70 87 00

Fax: 090-70 87 41

Läs mer

Kunder

Content Studio används på hundratals framgångsrika webbplatser. Se några exempel här.

Läs mer
Support