Produkt

Content Studio är en kraftfull publiceringsplattform som kan samverka med de flesta IT-system på marknaden - allt från ärendehanteringssystem till CRM-system, supportsystem och olika typer av affärssystem. Med Content Studio går det snabbt och enkelt att publicera alla typer av innehåll till olika kanaler.

Content Studio

Content Studio har implementerats i hundratals webbplatser och finns i flera licensformer; från en kostnadsfri användarlicens till versioner anpassade för större företag.

Express Edition

Content Studio .NET finns tillgänglig i en kostnadsfri licensversion – Content Studio Express Edition!

Express Edition innehåller all funktionalitet från Content Studio och får fritt användas av alla kommersiella aktörer, offentlig sektor, föreningar och privatpersoner. Content Studio Express Edition innehåller allt som krävs för effektiv innehållshantering, en integrerad utvecklingsmiljö och ett stort antal färdiga komponenter. Content Studio Express Edition innehåller samma funktionalitet som Content Studio Professional- och Enterprise Edition.

Content Studio levereras med all källkod till de ingående komponenterna (Active Scripting), komplett teknisk dokumentation inklusive API, Web Services, FAQ, exempelkod och råd.

Begränsningar i Express Edition:

  • Stöder endast Microsoft SQL Server 2005/2008/2012/2012 R2/2014 Express Edition with Advanced services
  • Max 5 samtidiga användare (användare i Content Studio admin, eller registrerade sessioner exkl. anonyma användare)
  • Får ej användas av webbhotell
  • Max databasstorlek 4Gb

För ytterligare service och möjligheter erbjuds följande tjänster och avtal: Supportavtal och Utvecklaravtal.

Professional Edition

Content Studio Professional Edition är plattformen för alla företag och organisationer med ett behov av en publik webbplats eller intranät – oavsett storlek eller antal anställda. Professional Edition stödjer alla versioner av Microsoft SQL Server och kan driftas i hostad miljö (webbhotell).

Professional Edition innehåller all funktionalitet i Content Studio och stödjer ett obegränsat antal redaktörer och användare.
Content Studio levereras med all källkod till de ingående komponenterna (Active Scripting), komplett teknisk dokumentation inklusive API, Web Services, FAQ, exempelkod och råd.

Begränsningar i Professional Edition:

  • Max en (1) webbplats per licens (tillkommande webbplatser kräver ytterligare serverlicenser)

För ytterligare service och möjligheter erbjuds följande tjänster och avtal: Supportavtal, Underhållsavtal samt Utvecklaravtal.

Kontakta oss eller våra partner för mer information.

Enterprise Edition

Content Studio Enterprise Edition innehåller alla funktioner i Content Studio, kan användas för fritt antal webbplatser inom organisationen, och kan installeras i en virtualiserad servermiljö - exempelvis VMware ESX eller Microsoft Virtual Server. Licensen täcker ett obegränsat antal redaktörer och användare för ett obegränsat antal webbplatser/intranät inom organisationen. Licensen innefattar även en passiv serverlicens för redundans(failover) .

Content Studio levereras med all källkod till de ingående komponenterna (Active Scripting), komplett teknisk dokumentation inklusive API, Web Services, FAQ, exempelkod och råd.


Begränsningar i Enterprise Edition:

  • Drift på max en (1) fysisk webbserver. Tillkommande fysiska servrar kräver ytterligare serverlicenser.
  • Obegränsat antal webbplatser

För ytterligare service och möjligheter erbjuds följande tjänster och avtal: Supportavtal, Underhållsavtal samt Utvecklaravtal.

Kontakta oss eller våra partner för mer information.

 

Dokumentation

SNAG-2012-09-21-14.34.27.png

 På docs.teknikhuset.se hittar du dokumentation för Content Studio.

Content Studio 5.7 SDK

sdk.jpg

Här hittar du Content Studios SDK http://docs.contentstudio.se

Kontakta oss

info@teknikhuset.se

Telefon vx: 090-70 87 00

Fax: 090-70 87 41

Läs mer

Kunder

Content Studio används på hundratals framgångsrika webbplatser. Se några exempel här.

Läs mer
Support