Content Studio 5.6 Update 1

Content Studio 5.6 Update 1 innehåller förbättringar till för det moderna redaktörsgränssnittet som lanserades i version 5.6. Nu kan man skapa nya dokument direkt från den översiktliga meny-vyn. Vidare kan nu utvecklare kontrollera vilka dokument som får flyttas, kopplas bort samt skapas i menystrukturen

Förutom smärre buggfixar och förbättring av det moderna redaktörsgränssnittet kan redaktörer nu skapa nya kopplade dokument direkt i menystrukturen. Man kan också skapa dokument från menystrukturen som inte ska synas i menyn utan bara i sin lista (exempelvis en ny nyhet). Utvecklaren bestämmer helt via den nya funktionaliteten Associerade listor hur redaktörerna kan arbeta med menyn.

Kontakta oss

info@teknikhuset.se

Telefon vx: 090-70 87 00

Fax: 090-70 87 41

Läs mer

Kunder

Content Studio används på hundratals framgångsrika webbplatser. Se några exempel här.

Läs mer
Support